Fyzika 2 - protokoly

Bolzmannova konstanta [pdf] [tex]
Spøa¾ená kyvadla [pdf] [tex]
Planckova konstanta [pdf] [tex]
Fraunhoferùv a Fresnelùv ohyb [pdf] [tex]

Teorie elektromagnetického pole I

Úloha 2 - Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových cívek[pdf] [tex]
PR 15 - Deskový kondenzátor s nedoléhavostí diel.[pdf] [tex]

Programovaci techniky

Asociativni pole[bz2]

SOJ

Uloha 4[asm] [com]
Uloha 5[asm] [com]

TI

Semestrálka -- Trees on level[pdf] [tex]
Otázky ke zkou¹ce[zip]

NLP

Semestrální práce -- CPU DOP -- odeèítání pøím. operandu[pdf][tex]

APS

WinDLX + priklady[zip]

DBS

Semestralka z DBS

PJ -- programovaci jazyky

Semestralka -- Grep ala JPR[tar.gz]

M6F

Semestralka[pdf] [tex]

36SIM

SHO -- 4port switch (Java) [tar.gz]

36ZPG

autosalon (OpenGL) [tar.gz]

36UNX

Referat -- Procedury v shellu, (),{} [pdf]

36NAN

Referat -- pacienti s poruchou rovnovahy[pdf]

36PJW / 36DSY

Talk -- Java RMI[tar.gz]


maxxa@seznam.cz